KAZANDIĞIMIZ DAVALAR

   3+1 Sözleşmeli Röntgen Teknisyeninin Sağlık Mazereti Tayinine Yargıdan Onay (18.07.2019)

  Merkez Teşkilatında Görev Yapan Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Verilmesine İlişkin Karar (10.03.2020) 

  Devrolan Hastanelerin Hizmet Sınıfı Sorununa Olumlu Karar Verdiğine Dair Mahkeme Kararı (06.02.2018)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Radyoloji Teknisyenlerinin Fiili Hizmet Zammı Hakkına Dair Mahkeme Kararı  (21.04.2017)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Sağlık Mazereti Nedeni ile Sağlık Hizmetleri Sınıfından Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçişin Yapılabileceğine Dair Mahkeme Kararı  (03.08.2017)

 Özellikli Birimde (Riskli Birim) Tutulan İcap Nöbeti Ücretlerinin %50 Artırımlı Ödenmesine Dari Mahkeme Kararı  (03.08.2017) 

 Akademisyenlerin Tutmuş Olduğu Nöbet ve İcap Nöbet Ücretlerinin Ödenmesine Dair Mahkeme Kararı  (03.08.2017)

 Dağıtılabilir Döner Sermaye de Hazine Payının % 15'ten % 1'e Düşürülmesine ilişkin Danıştay Kararı  (21.05.2017)   
       ​DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Yönetmelik Değişikliğinden Önce Müracaat Eden Aday Memura Eş Durumu Tayini Yapılması Gerektiğine Dair Mahkeme Kararı  (21.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Ombudsmanlıktan 4/C’lilerin Ek Ödemeleri İçin Kamu Başdenetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı (10.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Tadilat Nedeniyle Başka Bir İlçeye Alınan İstasyon Hizmeti için Geçici Görevlendirmede Harcırah Kazanımına Dair Mahkeme Kararı (10.04.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Boşanma Mazeretine Kurumlar Arası Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Görevde Yükselme ile Atanan Şube Müdürlerine Mazeret Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (25.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 Uzman Doktorun 4924’e Geçişinde Boş Kadro Şartı Aranmamasına Dair Mahkeme Kararı (18.01.2017)
        DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkına Dair Mahkeme Kararı (16.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Yargı; 5 Yıl Nakil Yasağını Aile Bütünlüğüne Aykırı Bulduğuna Dair Mahkeme Kararı (12.01.2017)   
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Görevde Yükselme İle Atanan Şube Müdürlerine Mazeret Tayin Hakkı Tanındığına Dair Mahkeme Kararı (10.11.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Dağıtılabilir Döner Sermayeyi Düşüren Genelgenin İptal Edildiğine Dair Mahkeme Kararı (03.05.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı  (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  Sözleşme Öncesi Alınan Açık Tarihli Dilekçe, Kişinin Beyanını Yansıtmadığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  3359 Sayılı Kanun, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Konusunda Seçme Hakkı Tanıdığına Dair Mahkeme Kararı (22.02.2016)
       ​ DAVANIN HABERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

       ​ 

 

 

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo